konkurs na fotoreportaż, film i fotokast

Tam a nazot

125
Autor: iwander

W niedziela abo bez tydziyń trza sie wysztiglować i gzuć do Parku Ślonskigo. Je tam kolejka linowo, kero sie mianuje Elka. To je taki cudo kierym sie możno karnońć w lufcie. Trza sie zicnońć na kanapie abo w gondolce i dać se pozor. Kolejka jedzie poleku. Forsztelujcie sie jaki je świat, na kiery sie dziwocie z wiyrchu.