konkurs na fotoreportaż i film

Regulamin

 VI EDYCJA 2015

„W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI”

 

Regulamin konkursu „Obiektywnie śląskie”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Projekt Śląsk”, mieszczące się w Katowicach przy ulicy Warszawskiej 10
  Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu województwa śląskiego oraz Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów
 2. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do koordynatora projektu:
  Anny Kokolus: kokolus@projektslask.pl lub na adres biuro@projektslask.pl

II. Cel konkursu

Celem konkursu jest zaprezentowanie w obiektywie, w  ciekawy i oryginalny sposób, tego co „śląskie” -śląskiej kultury, tradycji, różnorodności wartości,  a także tego, co dopiero powstaje i inspiruje mieszkańców tego województwa.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest hasło: „W poszukiwaniu tożsamości”, którym chcemy nawiązać do historii regionu, historii rodzinnych, naszych korzeni - tego wszystkiego co nas ukształtowało, a także tego, co kształtuje nas obecnie, co świadczy o wyjątkowości i różnorodności województwa śląskiego.

Uczestnicy konkursu dla wyrażenia tematu będą mogli posłużyć się :

 • Fotoreportażem: składającym się z od 3-7 zdjęć
   
 • Fotokastem:  maks. 2 min
   
 • Filmem: maks. 2 min

Zależy nam na prezentacji całego województwa śląskiego poczynając od Beskidów poprzez Górny Śląsk, Śląsk Cieszyński, Zagłębie aż po Częstochowę.

III.  Warunki dotyczące uczestnictwa

1. Rejestracja i logowanie na stronie internetowej konkursu

 1. Do zamieszczenia jakichkolwiek prac na stronie internetowej konkursu wymagana jest rejestracja i zalogowanie do utworzonego konta.
 2. Jeżeli uczestnik posiada już konto z poprzednich edycji to nie jest wymagana ponowna rejestracja.

2. Technika tworzenia i sposób zamieszczania prac na łamach internetowej strony konkursowej obiektywnieslaskie.pl:

A. FOTOREPORTAŻE:

 1. Prace powinny składać się z minimum 3 do maksymalnie 7 zdjęć. Zdjęcia powinny być ze sobą powiązane w logiczny sposób i jako fotoreportaż powinny opowiadać historię osoby, miejsca, zdarzenia, przedmiotu.
 2. Fotografie  - wielokolorowe, czarno-białe lub w sepii -  mogą być wykonane dowolnym aparatem.
 3. Zdjęcie musi mieć minimalną szerokość 700 pikseli. Maksymalna szerokość zdjęcia to 1280 pikseli. Należy posiadać też duży format zdjęcia (minimum 5 megapikseli) do późniejszego dosłania organizatorom w przypadku zwycięstwa w konkursie.
 4. Należy zamieścić fotoreportaż na stronie internetowej konkursu.
 5. Fotoreportaż należy zamieścić na stronie, klikając w element menu o nazwie „dodaj fotoreportaż” i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w formularzu dodawania.
 6. Fotoreportaże muszą zawierać tytuł oraz krótki opis. Istnieje ponadto możliwość dołączenia opisu do każdego ze zdjęć.
 7. Jeden autor może dodać maksymalnie 3 fotoreportaże
 8. Kto chce może dodać  opis fotoreportażu po Śląsku, „najgryfniejszy” opis zostanie nagrodzony przez portal gryfnie.com

Fotokasty-  podkategoria Fotoreportażu

 1. Fotokast- multimedialna forma prezentacji fotografii wzbogacona o elementy muzyki, efekty dźwiękowe, reportażu dźwiękowego lub filmu.
 2. Fotokast nie powinien być dłuższy niż 2 minuty
 3. Fotokast należy zamieścić w serwisie YouTube, w tym celu należy sobie założyć konto w serwisie YouTube (jeśli ktoś go nie posiada)
 4. Po zamieszczeniu prezentacji w serwisie YouTube, należy zamieścić ją na stronie internetowej konkursu.
 5. Fotokast należy zamieścić na stronie, klikając w pomarańczowy element menu o nazwie „dodaj fotokast" i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w formularzu dodawania.
 6. Fotokasty konkursowe muszą zawierać tytuł oraz krótki opis.
 7. Fotokast może być realizowany grupowo- max. 2 osoby w zespole, wówczas nagrody są do podziału dla członków zespołu
 8. Jeden autor/zespół może dodać maksymalnie 3 fotokasty konkursowe
 9. Kto chce może dodać opis/komentarz dźwiękowy fotokastu po śląsku, „najgryfniejszy” opis zostanie nagrodzony przez portal gryfnie.com

B. FILMY

 1. Film może być maksymalnie 2 minutowy.
 2. Film może być realizowany grupowo- max. 2 osoby w zespole, wówczas nagrody są do podziału dla członków zespołu
 3. Może być realizowany kamerą profesjonalną, amatorską lub komórką.
 4. Film należy zamieścić w serwisie YouTube, w tym celu należy sobie założyć konto w serwisie YouTube (jeśli ktoś go nie posiada)
 5. Po zamieszczeniu filmu w serwisie YouTube, należy zamieścić wideo na stronie internetowej konkursu.
 6. Film wideo należy zamieścić na stronie, klikając w element menu o nazwie „dodaj wideo” i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w formularzu dodawania.
 7. Filmy konkursowe muszą zawierać tytuł oraz krótki opis.
 8. Jeden autor (zespół) może dodać maksymalnie 3 filmy konkursowe.
 9. Kto chce może dodać  opis filmu po śląsku, najgryfniejszy opis zostanie nagrodzony przez portal gryfnie.com

3. Kryteria oceny, jury i nagrody:

 1. Skład jury konkursu:

Lech Majewski (reżyser filmowy i teatralny, pisarz, poeta i malarz),

Adam Sikora (operator filmowy, reżyser, fotograf, malarz)

Jacek Joostberens (grafik, doktor hab. sztuki, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej, Katedra Sztuk Pięknych i Użytkowych)

Antoni Cygan (rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach)
 

 1. Wszystkie prace konkursowe poddane zostaną wstępnej selekcji, która przeprowadzą selekcjonerzy konkursu- przedstawiciele świata kultury i sztuki:

Magdalena Jodłowska (pianistka, fotograf współpracujący z Rzeczpospolitą), Adrian Chorębała (menadżer Ronda Sztuki), Michał Kawecki (asystent w Pracowni Fotografii ASP Kraków) oraz  Tomasz Woźniczka (operator filmowy, fotograf, pracownik Wydziału Radia i Telewizji UŚ) oraz oraz Danuta Kowalik-Dura (kierownik w Dziale Fotografii Muzeum Śląskiego)

Do oceny jury konkursu wybranych zostanie ok. 100 prac.

 1. Zostanie wyłoniony zwycięzca Grand Prix konkursu (w kategorii fotoreportaż lub/oraz film, fotokast) a następnie zwycięzcy w każdej kategorii. Jury może przyznać również wyróżnienia
 2. Pierwszym kryterium oceny będzie spełnienie przez zdjęcia oraz filmy warunków technicznych i formalnych wymaganych przez organizatorów, które zostały wymienione powyżej.
 3. Pozostałe kryteria to odniesienie się do tematu, innowacyjny pomysł oraz wyraz artystyczny fotografii oraz filmu.
 4. Ponadto zostanie przyznana nagroda internautów, w głosowaniu internetowym, które odbywać się będzie na stronie konkursu www.obiektywnieslaskie.pl. Autorzy: zdjęcia  filmu lub fotokastu, które otrzymają największą liczbę kliknięć, otrzymają nagrodę publiczności.

4. Prawa do pracy

Uczestnik konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez organizatora, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia lub realizacji konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii oraz filmu każdą techniką, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie nadesłanych zdjęć organizatorowi w celu ich oceny przez selekcjonerów konkursu oraz jury zgodnie z niniejszym regulaminem.

5. Dyskwalifikacja uczestnika:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu i usunięcia go z listy rankingowej w przypadku:
  1. złamania regulaminu
  2. niesamodzielnej pracy (plagiat)
  3. zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem
  4. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.

IV. Terminy i nagrody

 1. Rozpoczęcie konkursu: 1.07.2015
 2. Termin nadsyłania prac: 15.09.2015 (ostateczny termin wpłynięcia pracy)
 3. Rozstrzygnięcie konkursu:16.10.2015 w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach (Centrum Scenografii Polskiej), godz. 18:00

NAGRODY:

 • Nagrody pieniężne dla zdobywcy nagrody Grand Prix o łącznej wartości 2 000 PLN
 • 3 dniowe (2 noclegi) pobyty dla 2 osób w jednej z leśniczówek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach ufundowane przez Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach dla 5 laureatów konkursu
 • Turbo Golf w kopalni Guido-  ekstremalna odmiana golfa na poziomie 320 metrów pod ziemią dla 10 osób (laureata wraz z osobami towarzyszącymi) oraz 10 podwójnych zaproszeń na zwiedzanie Sztolni Królowa Luiza – część naziemna 4 podwójne bilety na zwiedzanie poziomu 320  kopalni Guido
 • statyw firmy Manfrotto  wraz z głowicą MK294A3-A0RC2 ufundowany przez firmę FOTO7 z Gliwic
 • Trzy karty podarunkowe dla trzech laureatów o wartości 150 PLN każda
 • Torba fotograficzna marki Vanguard, Pokrowiec na lustrzankę marki Vanguard oraz Głowica statywowa marki Vanguard
 • Dla trzech laureatów w kategorii fotoreportaż kupony o wartości :300 PLN, 200 PLN i 150 PLN na zakupy w firmie wramach.pl
 • 3 roczne prenumeraty miesięcznika o fotografii Digital Photographer Polska ufundowane przez firmę Digital Camera Polska
 • 1 koszulka i 2 torby z firmowego Geszyftu dla 2 laureatów najgryfnieszych opisów swoich prac ufundowane przez gryfnie.com
 • nagrody książkowe od firmy Empik
 • pamiątkowe zdjęcia fotoreportaży wraz z oprawą dla autorów najlepszych prac (w formacie 50x70) ufundowane przez firmę Fotonet.
 • prezentacja  najlepszych prac VI edycji w formie wystawy, która zostanie zaprezentowana podczas finału. Fundatorem wystawy jest firma Fotonet
 • Trzy vouchery dla trzech zwycięzców o wartości 100 PLN każdy na towar oferowany w sklepie fotograficznym fotozakupy.pl
   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości po stronie Uczestników.
 • Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie konkursu. Z powyższych względów organizator zaleca potencjalnym uczestnikom sprawdzenia informacji o konkursie. Kwestie dotyczące interpretacji rozstrzygają organizatorzy i są one ostateczne.
 • Organizator nie weźmie udziału w żadnej publicznej dyskusji nad kwestiami proceduralnymi ani wynikami konkursu.
 • Uczestnik konkursu, przystępując do konkursu, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii/ filmów/fotkastów oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie.
 • Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych oraz nadesłanych prac, zwłaszcza dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z konkursu wobec uczestników (w tym promocji konkursu).
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nieleżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.
 • Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za ewentualne wady nagród rzeczowych ponosi podmiot, który nagrody sponsoruje. Zdobywca nagrody będzie dochodził zaspokojenia roszczeń z powyższych tytułów bezpośrednio od fundatora nagród.
 • Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.
 • Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich niezwiązanych z konkursem, które mogą przynieść szkody uczestnikowi lub jego majątkowi.

 

Organizatorem konkursu na fotoreportaż "Obiektywnie śląskie" jest stowarzyszenie "Projekt Śląsk".
Realizacja: Kuchnia Multimedialna